Kingsmen Logo

รีเซ็ทรหัสผ่าน

กรอกรหัสพนักงานและวัน/เดือน/ปีเกิด ของท่าน ระบบจะส่งรหัสผ่านชั่วคราวไปทางอีเมลพนักงานของท่าน
เข้าสู่ระบบ
หากพบปัญหาในการเข้าสู่ระบบติดต่อ
150#, 145#, 146# - ทีม IT